Khi tiến hành thành lập công ty hay tham gia góp vốn bạn cần tìm hiểu về việc góp vốn trong công ty như thế nào? Thời hạn góp vốn công ty là bao lâu để tránh những rủi ro, hậu quả đáng tiếc xảy ra. Để giúp bạn hiểu rõ hơn thời hạn của từng loại hình doanh nghiệp Bravolaw sẽ đưa ra những quy định hiện hành về thời hạn góp vốn vào công ty.

Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu là bao nhiêu, hoặc mức vốn tối đa như thế nào khi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh.

 

Có thể góp vốn bằng tài sản gì?

Theo quy định của pháp luật thì:

  1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ,..các tài sản có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.
  2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

 

Thời hạn góp vốn là bao lâu?

  • Đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Theo quy định của pháp luật chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng kí thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Thành viên góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng kí thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn pháp luật quy định, các thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết.
  • Đối với thành lập công ty cổ phần: Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng kí mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng kí mua cổ phần quy định một thời gian khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần cổ đông đã đăng kí mua.
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng kí  chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tư do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với vốn tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng, giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Vốn tối thiểu để thành lập công ty là bao nhiêu?

Hiện nay, pháp luật chưa quy định ngành nghề kinh doanh tối thiểu và sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp đó sẽ kinh doanh sản phẩm, mặt hàng gì trên thị trường.

  • Nếu doanh nghiệp đăng kí ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định, thì theo luật quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty.
  • Còn nếu doanh nghiệp đăng kí ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định để hoạt động thì vốn tối thiểu để thành lập công ty chính bằng mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó.

Mọi vướng mắc cần tư vấn thêm quy định về thời hạn góp vốn công ty bạn vui lòng liên hệ tới hotline của Bravolaw:

Liên hệ ngay 1900 6296 để được luật sư tư vấn nhanh nhất